Dinamik Oturma

DİNAMİK OTURMA | Denge Eğitim Sistemi

Gövde veya ayakta durma dengesinde zayıflık olan bireylerin rehabilitasyon programlarında kullanılmak üzere; geniş tedavi seçenekleri ile dengeyi, oturma pozisyonundaki fonksiyonel becerileri ve kas tonusunu geliştirebilecek nitelikte geliştirilmiş olan bilgisayarlı dinamik oturma denge eğitim sistemidir.

Denge Sistemleri, dinamik stres altında kişinin dengesini nesnel olarak ölçen ve ölçüm sonuçlarını kaydeden çok eksenli cihazlardır. Oturma veya ayak platformunun her yöne güvenli alanda eğimine izin vermektedir. Böylelikle ayak bileğindeki veya gövdedeki mekanik algılayıcıların maksimal olarak uyarılmasını sağlayabilmektedir. Denge ölçümleri, dinamik durumlar karşısında her yön için derece olarak hesaplanmaktadır. İç-dış denge indeksi (medial-lateral stability index), ön-arka denge indeksi (anterior-posterior stability index) ve toplam denge indeksi (overall stability index) ayrı ayrı hesaplanabilmektedir. Bu indeksler, platform hareket ederken sıfır noktası etrafındaki dalgalanmaları göstermektedir.
Sistemlerle ağır engelli hasta değerlendirmelerinden, elit sporcu değerlendirmelerine kadar analizler yapılabilmektedir.
BİLGİSAYARLI DİNAMİK OTURMA DENGE EĞİTİM SİSTEMİ projemizin deneysel-klinik prototipi Mayıs 2019'da tamamlanmıştır.
Gövdesinde motor veya duyusal zayıflığa bağlı patolojisi olan bireylerin rehabilitasyonunda kullanılmak üzere geniş tedavi seçenekleri ile dengeyi, oturma pozisyonundaki fonksiyonel becerileri ve kas tonusunu geliştirebilecek bilgisayar destekli bir oturma eğitim sistemi geliştirmektir. Bel ağrısı, inme, serebral palsi, multiple sklerozis, parkinson gibi hastalıklar gövde bozukluklarına neden olmaktadır ve kişiler günlük hayattan kısıtlanmaktadır. Gövde problemlerinin azaltılması için gövdede hangi parametrenin eksik olduğu bulunmalı ve eksiklikler üzerinde çalışılmalıdır. Hastaların gövdesindeki eksikliklerin altın standartlarda belirlenmesi ve bu eksikliklere uygun olarak rehabilite edilmesi için bu sistemin geliştirilmesi planlanmıştır. Sistem ile Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğretim elemanları tarafından belirlenecek gövde egzersizlerinden elde edilecek olan norm değerleri kullanılarak, hastaların gövde fonksiyonlarının geliştirilmesi hedeflenmiştir. 
Sabit zemin ile statik denge ölçülürken, hareketli zeminle dinamik dengenin ölçülmesi ve rehabilite edilmesi sağlanmaktadır. Bu aktivitelere ek olarak bu sistem kognitif bileşenlerle de desteklemektedir. Sistemde oturma dengesi tek bir noktadan değil birçok farklı noktadan ölçülmektedir. Bu sayede ortaya çıkacak sonuç analizleri sayesinde hastaların nasıl bir eksikliği olduğunu bulmak kolaylaşacak ve bu yönde rehabilitasyon yaklaşımı şekil kazanacaktır. Hastalara ekran sayesinde verilecek geri bildirimle duyusal kayıpların zararları en aza indirilebilecek ve mümkün olduğunca görsel destekle bu kayıplar erken dönemde restore edilebilecektir. Hastanın ellerini kullanmadan sadece oturma dengesiyle yapacağı aktiviteler, hastanın görebileceği noktadaki ekrana yansıtılarak geri bildirim sağlanmaktadır. Oyunlar gövdeyi ve alt ekstremiteyi kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Tüm elektronik devreler ve kablolar kapalı sistemle korunarak hastayla teması engellenmiştir.
Halen gövde veya ayakta durma dengesinde zayıflık olan bireylerin rehabilitasyon programlarında kullanılmak üzere; geniş tedavi seçenekleri ile dengeyi, oturma pozisyonundaki fonksiyonel becerileri ve kas tonusunu geliştirebilecek nitelikte prototipi üretilmiş olan BİLGİSAYARLI DİNAMİK OTURMA DENGE EĞİTİM SİSTEMİ'nin (SITTING BALANCE SYSTEM- SBS) geliştirilmesi çalışmaları devam etmektedir. Geliştirmiş olduğumuz prototipten sağlamış olduğumuz geri bildirimler ve teknolojik altyapıyı kullanarak sistem 4 parçaya ayrılacak ve farklı ürünler içeren ortaya çıkacaktır.
Bu kapsamda;
  1. Gelişmiş oturma denge sistemi,
  2. Statik denge analiz sistemi,
  3. Dinamik denge analiz sistemi,
  4. Akıllı denge tahtası geliştirilecektir.
Bu sistemler ile Gazi Üniversitesi öğretim elemanları tarafından belirlenecek egzersizlerinden elde edilecek norm değerleri kullanılarak, hastaların fonksiyonlarının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Yurt dışında benzer özellikte bazı cihazlar olsa bile geliştirmekte olduğumuz ürünlerin farklı özellikleri ve avantajları bulunmaktadır. Böylelikle bütün dünyaya satılabilecek artırılmış teknolojik düzeyde, katma değeri yüksek bir ürün elde edilecektir.

© 2021 CYBEROTAG TEKNOLOJİ A.Ş. | All Rights Reserved.