Fizyotag

FİZYOTAG | Fizyoterapide Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları

Fizyotag artırılmış gerçeklik teknolojilerini kullanan yenilikçi ve özgün bir rehabilitasyon sistemidir.
Uygulama ile özellikle fizik tedavi ihtiyacı duyan hastaların; 3d gözlük, algılayıcılar ve güvenlik ekipmanı ile oluşturulan sanal dünya içerisinde, kendisine göre özelleştirilen oyun formundaki egzersizleri yaparak tedavi süreçlerine dahil olacak bir sistem ortaya konması sağlanmaktadır.
Artırılmış gerçeklik teknolojisi kullanılarak geliştirilen oyun formundaki egzersizler ile rehabilitasyon gereksinimi duyan tüm hasta gruplarında tedavi çeşitliliği sağlamak mümkündür. FİZYOTAG’da farklı tanılarla tedavileri planlanan hastalarda geliştirilmeye çalışılan postural kontrol, kas kuvvetlendirme ve kognitif fonksiyonlara yönelik egzersiz programları bulunmaktadır.

Hastaya uygulanacak egzersizler, uygulamayı yapan fizyoterapistler tarafından mevcut kayıtlar incelenerek planlanabilmektedir.

Her seans hasta kaydında toplanan veriler tedavi esnasında değerlendirilebileceği gibi tedavinin gidişatıyla ilgili objektif sonuçlar sağlamaktadır. Kayıtlı bulunan tüm veriler hasta ile ilgili parametrelere ve zamana dayanan şekillerde raporlanabilmektedir. Bu raporlar ile tedavi başarısı objektif olarak değerlendirilebilmektedir. FİZYOTAG’dan elde edilen sonuçlar klinikte yapılan diğer değerlendirmelerle birlikte anlamlı sonuçlar ortaya koyabilmektedir.

FİZYOTAG ile yapılacak egzersizlerin denge, koordinasyon, kas kuvveti, eklem hareket açıklığı ve reaksiyon zamanı gelişimi gibi faydalara ek olarak algı, planlama ve hafıza gibi kognitif alanda da olumlu etkileri olmaktadır.
Artırılmış gerçeklik teknolojisi kullanılarak geliştirilen oyun formundaki egzersizler ile rehabilitasyon gereksinimi duyan tüm hasta gruplarında tedavi çeşitliliği sağlamak mümkündür. FİZYOTAG’da farklı tanılarla tedavileri planlanan hastalarda geliştirilmeye çalışılan postural kontrol, kas kuvvetlendirme ve kognitif fonksiyonlara yönelik beş ayrı egzersiz programı bulunmaktadır.
Hastaya uygulanacak egzersizler, uygulamayı yapan fizyoterapistler tarafından mevcut kayıtlar incelenerek planlanlanabilmektedir.
Her seans hasta kaydında toplanan veriler tedavi esnasında değerlendirilebileceği gibi tedavinin gidişatıyla ilgili objektif sonuçlar sağlamaktadır. Kayıtlı bulunan tüm veriler hasta ile ilgili parametrelere ve zamana dayanan şekillerde raporlanabilmektedir. Bu raporlar ile tedavi başarısı objektif olarak değerlendirilebilmektedir. FİZYOTAG’dan elde edilen sonuçlar klinikte yapılan diğer değerlendirmelerle birlikte anlamlı sonuçlar ortaya koyabilmektedir.
FİZYOTAG ile yapılacak egzersizlerin denge, koordinasyon, kas kuvveti, eklem hareket açıklığı ve reaksiyon zamanı gelişimi gibi faydalara ek olarak algı, planlama ve hafıza gibi kognitif alanda da olumlu etkileri olmaktadır.

KULLANIM ALANLARI

FİZYOTAG mental, emosyonel ve fiziksel özürlülükle baş etmek zorunda kalan hastaların rehabilitasyon programına katkı verecek bir uygulamadır.FİZYOTAG’ın kullanılabileceği başlıca hasta grupları aşağıda sıralanmıştır.
  • Nörolojik rehabilitasyon kapsamına giren pek çok patolojide,
  • Ortopedik rehabilitasyona gereksinim duyan pek çok hastada,
  • Sporcu sağlığında,
  • Pediatrik rehabilitasyon uygulamaları içerisinde,
  • Geriatrik rehabilitasyon uygulamaları içerisinde,
  • Vestibuler problemlerde.
Bu hasta gruplarında geliştirilmeye çalışılan postural kontrol, denge, kas kuvvetlendirme ve kognitif fonksiyonlara yönelik egzersizler istenilen seviye ve sürelerde terapist tarafından çalıştırılabilmektedir. Egzersiz programının sonunda hastanın her bir hareketteki başarısı raporlanabilmektedir.
Bütün egzersizler için ortak bir hasta yönetim sistemi arayüzü mevcuttur. Bu arayüz ile yeni hasta girişi, egzersiz ve seviye seçilmesine imkan vermektedir. Raporlamalarda bu arayüz ile yapılabilmektedir.

FİZYOTAG mental, emosyonel ve fiziksel özürlülükle baş etmek zorunda kalan hastaların rehabilitasyon programına katkı veren bir sistemdir.

Denge problemi olan hastalar sisteme dahil olan taşıyıcı mekanizma ile risksiz bir şekilde uygulamaları gerçekleştirebilmektedir.

FİZYOTAG ile yapılan bilimsel çalışmalarda hastaların postural kontrol, denge ve mobilite ölçümlerinde gelişmeler olduğu görülmüştür.FİZYOTAG’ın bu hastalıkların her evresinde motor, duyu ve kognitif hasarı azaltabilecek güvenilir, uygulanabilir, etkin bir sistem olduğu kanıtlanmıştır.
EGZERSİZLER

1. Egzersiz: FUTBOL

Image
Egzersizde hasta bir futbol sahası içinde kaleci pozisyonundadır. Kendisine doğru gelen topları el ve ayaklarını hareket ettirerek kurtarması gerekmektedir. Topların geleceği pozisyonlar 4 el ve 4 ayak pozisyonu olmak üzere toplam 8 adettir. Topların geleceği pozisyonlar hastaya bir kılavuz sistemiyle gösterilmektedir. Topların hızları ve geliş pozisyonları değiştirilebilmektedir.
Bu egzersiz ile kol ve bacak kaslarının çalıştırılması ve kuvvetlendirilmesi sağlanmaktadır.

2. Egzersiz: ŞATO

Image
Egzersiz taş bir bina içinde geçmektedir. Hastanın karşıdan gelmekte olan baltadan sağa ve sola gövde salınımları yaparak kaçması gerekmektedir. Yukarıdan gelen kalastan kurtulmak için hasta eğilmek zorundadır. Ayrıca yerden gelen objelerden kurulmak için sağ ve sol ayağı kaldırması gerekmektedir. Baltanın geliş doğrultusu, yerden gelen objelerin sağ veya soldan gelmesi ve hızları değiştirilebilmektedir.
Bu egzersiz ile denge ve postural kontrolün geliştirilmesi sağlanmaktadır.

3. Egzersiz: ORMAN

Image
Egzersiz bir orman ortamında geçmektedir. Hasta karşıdan gelmekte olan tavşanlardan sağa ve sola gövde salınımları yaparak kaçması gerekmektedir. Yukarıdan gelen kalastan kurtulmak için hasta eğilmek zorundadır. Ayrıca yerden gelen tavşanlardan kurtulmak için sağ ve sol ayağı kaldırması gerekmektedir. Tavşanların geliş doğrultusu, yerden gelen objelerin sağ veya soldan gelmesi ve hızları değiştirilebilmektedir.
Bu egzersiz ile denge ve postural kontrolün geliştirilmesi sağlanmaktadır.

4. Egzersiz: KUMSAL

Image
Egzersizde hasta kumsaldadır. Kendisine doğru gelen topları el ve ayaklarını hareket ettirerek kurtarması gerekmektedir. Topların geleceği pozisyonlar 4 el ve 4 ayak pozisyonu olmak üzere toplam 8 adettir. Topların geleceği pozisyonlar hastaya bir kılavuz sistemiyle gösterilmektedir. Topların hızları ve geliş pozisyonları değiştirilebilmektedir
Bu egzersiz ile denge ve postural kontrolün geliştirilmesi sağlanmaktadır.

5. Egzersiz: KELİME BULMACA

Image
Egzersizde hasta kendisine sorulan soruların cevaplarını oluşturan harfleri uygun yerlere yerleştirerek doğru cevabı bulmaya çalışmaktadır.
Bu egzersiz ile fiziksel rehabilitasyona ek olarak kognitif rehabilitasyon da hedeflenmektedir.

© 2021 CYBEROTAG TEKNOLOJİ A.Ş. | All Rights Reserved.